RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a presentación dunha solicitude para a creación da Academia de Enfermaría de Galicia.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130206/AnuncioG0244-240113-0001_gl.html