ANUNCIO  do 10 de xullo de 2014 polo que se fai pública a Resolución do 25 de xuño de 2014 pola que se nomean nove académicos de número e catro académicos correspondentes da dita entidade.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140917/AnuncioG0347-280814-0001_gl.html